> Militza Oostakker

Brugge, langs de Damse Vaart

Zorgprofielen

Op latere leeftijd zorgt de gezondheidstoestand er vaak voor dat medische en/of paramedische ondersteuning nodig is.

Aan de hand van de Katz-schaal (= schaal om de zorgbehoefte te meten aan de hand van een aantal criteria oa. wassen, kleden, continentie, ...) wordt een score toegekend aan de resident. De score kan gaan van 0 (volledig zelfstandig bij alle handelingen of slechts lichte hulp vereist) tot C en C palliatief.

De hoeveelheid hulp die een patiënt kan krijgen wordt bepaald door de graad van zorgafhankelijkheid. Er is een financiële tussenkomst voorzien vanuit het RIZIV via derde betalersregeling, en dit afhankelijk van de score op de Katz-schaal.

Naarmate de zorgbehoefte verhoogt kan ons verpleegkundig team u ondersteunen bij een wekelijkse douche, een dagelijks toilet tot palliatieve begeleiding (zie verder). Ook kan u terecht bij onze verpleegkundigen voor een inspuiting, wondzorg,... .