> Militza Oostakker

Brugge, langs de Damse Vaart

Toegankelijkheid

Er werd bijzondere aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor semi-valide personen en rolstoelgebruikers.

In samenspraak met Westkans, het West-Vlaamse adviesbureau voor gelijke kansen en toegankelijkheid, werd van bij de ontwerpfase gezocht naar oplossingen voor een maximale toegankelijkheid, en dit zowel in de wooneenheden als in de gemeenschappelijke ruimtes.