> Militza Oostakker

Brugge, langs de Damse Vaart

Erkenningsnummer

Onze residentie beschikt over een ministriële erkenning onder het nummer PE2950. Dit betekent dat wij volledig voldoen aan de geldende reglementeringen omtrent assistentiewoningen, zoals deze door de Vlaamse Overheid worden opgelegd.

Voor onze bewoners geeft dit de garantie dat wij voldoen aan alle kwaliteitsvereisten voor de uitbating van de assistentiewoningen, en dit zowel op het vlak van de inrichting van het gebouw zelf als voor de dienstverlening die aangeboden wordt.